• Välj

    Välj sakområde och vilken målgrupp informationen ska rikta sig till, till exempel vuxen eller barn.

  • Fyll i

    Fyll i kontaktuppgifter till din verksamhet.

  • Sprid

    Du får ut informationen som html och pdf. Lägg upp den på en hemsida eller ge den direkt i handen.